2.1

Samenstelling van het dagelijks bestuur

Voor uw vrijwilligersorganisatie heeft u een dagelijks bestuur nodig. Dat bestaat uit in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Maar u kunt ook denken aan commissies die bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor communicatie en pr of voor fondsenwerving. In deze paragraaf gaan we dieper in op de keuze van uw bestuursleden.


Omdat de bestuursleden verantwoordelijk zijn, is het belangrijk stil te staan bij hun capaciteiten. Zeker bij een startende stichting of vereniging, omdat het dan aankomt op een snelle maar goede start en op continuïteit. Je zou dus kunnen stellen dat er in het begin behoefte is aan gedreven, enthousiaste en creatieve denkers die op korte termijn resultaat kunnen boeken, en dat er voor de langere termijn behoefte is aan bestuurders die rust en vastigheid inbrengen.

Voor de selectie van een bestuurslid bestaan enkele handige criteria. Deze persoon:

 • is minimaal 18 jaar
 • heeft passie voor het doel van de organisatie
 • heeft een goede naam en goede referenties
 • heeft geen strafblad
 • heeft geen schulden
 • staat niet onder bewind
 • beschikt over de vaardigheden die u zoekt voor een bepaalde functie
 • vult andere bestuursleden goed aan
 • kan goed samenwerken
 • kan kritiek ontvangen en geven
 • kan zich neerleggen bij genomen besluiten
 • kan verantwoording afleggen
 • beschikt over zelfreflectie
 • stelt de doelen van de stichting boven de eigen doelen


Voorzitter, secretaris, penningmeester

Los van de doelen van uw organisatie en het type bestuurslid dat u zoekt, moet uw bestuur wettelijk uit minimaal drie personen te bestaan. Dit zijn de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Via de statuten kunnen er leden aan het bestuur toegevoegd worden of kan er een orgaan ingesteld worden dat boven het bestuur functioneert.

Dit doet echter niets af aan de wettelijke aansprakelijkheid van de bestuursleden.Hier vindt u een voorbeeld voor het functieprofiel van de voorzitter.Hier vindt u een voorbeeld voor het functieprofiel van de secretaris.Hier vindt u een voorbeeld voor het functieprofiel van de penningmeester.Kascommissie
Een vereniging is wettelijk verplicht naast deze bestuursleden een kascommissie te hebben. Deze houdt de boeken bij en controleert inkomsten, uitgaven en banksaldi. De kascommissie heeft een controlerende functie, maar het bestuur blijft verantwoordelijk voor de uitgaven en inkomsten en eventuele verschillen hierin.


De samenstelling van uw bestuur is dan wel bij wet en statuten geregeld, dit zegt nog niets over het functioneren ervan. Leidend voor een bestuur zijn de volgende vragen:

 • Wat voor bestuur willen we zijn?
 • Welk soort bestuur sluit het best aan bij de organisatie?


In bijgaande folder vindt u voorbeelden van verschillende soorten besturen, bijvoorbeeld uitvoerend, beleidsvormend, controlerend of dienstverlenend.


Ook kunt u hier een filmpje over sturingsadvies voor betekenisvolle organisaties bekijken.

Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen.