2

Het bestuur

Voor uw vrijwilligersorganisatie heeft u een dagelijks bestuur nodig. Dat bestaat uit in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Maar u kunt ook denken aan commissies die verantwoordelijk zijn voor bijvoorbeeld communicatie en pr of fondsenwerving. Dit hoofdstuk bevat achtergronden en tips bij de vorming van een bestuur. Welke capaciteiten hebben bestuursleden bijvoorbeeld nodig? Wat voor soorten bestuur zijn er? En in welke gevallen is het bestuur verantwoordelijk en aansprakelijk? Ook besteden we aandacht aan het opstellen van statuten en een huishoudelijk reglement, aan de inspraak van leden tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) en aan het afleggen van verantwoording in een jaarverslag.

Het bestuur