Kascommissie

De kascommissie wordt benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Om zijn taken goed te kunnen uitvoeren moet de kascommissie toegang krijgen tot alle administratieve en financiële stukken – bankafschriften, facturen en kassabonnen.

De kascommissie is zelf geen verantwoordelijk orgaan. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor het financiële reilen en zeilen van de organisatie.

Wettelijk gezien moet de kascommissie bestaan uit minimaal twee personen die hun taken los van het bestuur uitoefenen. Leden van het bestuur mogen dus niet deelnemen aan de kascommissie, want daarmee zou een slager zijn eigen vlees gaan keuren. Bovendien moet de kascommissie zijn taken onafhankelijk kunnen uitvoeren. In dit licht is het ook onverstandig om bijvoorbeeld familieleden van bestuursleden aan te stellen in de kascommissie, want dat zou een schijn van beïnvloeding en partijdigheid kunnen wekken.