2.3

Statuten

Voor de oprichting van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid of een stichting heeft u een akte van de notaris nodig. Met deze akte verklaart u dat de stichting in het leven is geroepen en bepaalt u de statuten. Lees hier alles over notariële akten.


Statuten zijn niet hetzelfde als het huishoudelijk reglement dat ook een verzameling van regels is bij (onder meer) verenigingen. Deze regels ondersteunen meestal de statuten. En voor het wijzigen van het huishoudelijk reglement hoeft u niet naar de notaris. Vaak wordt in de statuten ruimte gelaten voor verdere invulling van details in een huishoudelijk reglement.


In de statuten staat in ieder geval:

  • de naam van de stichting, met het woord 'stichting' als deel van de naam
  • het doel van de stichting
  • hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden
  • de vestigingsplaats van de stichting
  • hoe besluitvorming plaatsvindt binnen de stichting
  • waar het geld naartoe gaat als de stichting wordt opgeheven


Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement dient als aanvulling op de statuten, maar is er ondergeschikt aan. Het is dus van belang om te bepalen in hoeverre u huishoudelijke regels wilt vastleggen in de statuten of er ruimte voor wilt laten. Uw organisatie is namelijk minder flexibel wanneer alles in de statuten wordt vastgelegd, omdat iedere wijziging via een notariële akte moet gebeuren.

Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen