5.2

Subsidies en fondsen

Bijna iedere stichting of vereniging kan subsidies goed gebruiken. Tenzij in het geval van een vereniging het ledenbestand de kosten dekt, maar dat komt zelden voor. Als stichting en/of vereniging kunt u een beroep doen op landelijke subsidies. Ook de gemeente Den Haag ondersteunt tal van organisaties met subsidies. Het is dus zaak om een goed beeld te krijgen van de gemeentelijke voorwaarden.


Een andere mogelijkheid is het werven van fondsen. Meerdere spelers kunnen vanuit een andere invalshoek geĆÆnterpreteerd worden als fonds: overheidsinstanties, bedrijfsleven, particuliere organisaties, maar ook burgers kunnen een belangrijke rol spelen. Denk hierbij niet alleen aan financiĆ«le ondersteuning, maar ook kennis, werkzaamheden, diensten of materialen.

Ook hebben we een aantal tips en tricks voor succesvolle fondsenwerving op een rijtje gezet.

Meer over fondsenwerving leest u in de folder.

De meeste fondsen willen eerst een projectplan zien voordat ze uw aanvraag beoordelen. Hoe beter het plan, hoe makkelijker het voor het fonds is om goed beeld te krijgen van uw project. Een algemeen advies: Wees kort en bondig!


U vindt hier handige tips voor het maken van een projectplan voor een fondsaanvraag.


Subsidies in Den Haag
De gemeente Den Haag geeft jaarlijks subsidies aan bewoners en organisaties. Aangezien deze jaarlijks veranderen is een vast overzicht niet mogelijk. Onder vindt u wel per sector een link naar de betreffende website:


Subsidies aanvragen

Subsidies mogen dan wel veel gelijkenissen vertonen met fondsen, toch is het goed om een aantal tips in acht te nemen alvorens u overgaat tot het aanvragen van een subsidie.


Activiteitensubsidie

Heeft u een goed idee waarmee u de leefbaarheid in uw stadsdeel of het welzijn in uw wijk kunt verbeteren? Het stadsdeel wil uw idee mogelijk financieel ondersteunen met een activiteitensubsidie.

Basissubsidie bewonersorganisaties
Ook is er een basissubsidie voor bewonersorganisaties. Zij kunnen subsidies aanvragen voor kosten die ze maken voor:

  • kantoor- of vergaderruimte
  • bureaukosten
  • communicatie
  • administratieve ondersteuning

Hoe gaat u voorbereid naar de gemeente toe?
Het Instituut voor Publieke Waarden schreef het boek Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief. Immers,de gemeente is vaak wel financier van een maatschappelijk initiatief of een maatschappelijke organisatie. Ook is zij meestal het eerste aanspreekpunt voor een nieuw idee of een verruiming van een reeds bestaand idee. Maar hoe bereid u zich voor op een gesprek met de gemeente? Of anders gesteld, hoe zorgt u ervoor dat de gemeente wel mee moet doen met uw idee? Op basis van de democratische driehoek kan u aangeven wat het maatschappelijke rendement van uw initiatief organisatie gaat zijn. En goed begonnen is half gewonnen!

Het boek Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief kan u hier kan u hier raadplegen.


Overzicht relevante fondsen en subsidies

In deze folder vindt u een overzicht van de belangrijkste fondsen en subsidieregelingen per sector. Let wel, sommige fondsen omvatten meer dan een sector en zijn daarom ondergebracht bij algemeen maatschappelijk. Indien u een fonds of subsidieregeling mist, laat het ons dan zeker weten!


Lokale fondsen
Lokale fondsen zijn fondsen die als doel hebben de leefbaarheid in de omgeving te verbeteren. Zulke fondsen kunnen ontstaan door vrijwilligers die de handen in elkaar slagen of private spelers die betrokkenheid met de leefomgeving willen vorm geven.
In 2014 is de Stichting Lokale Fondsen Nederland opgericht. Deze stichting heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van particulieren om een lokaal fonds op te richten om daarmee de leefbaarheid in de gemeente op een duurzame wijze te verbeteren.

U leest er alles over in deze folder.

Kortom, u kan ook als vrijwilliger een lokaal fonds oprichten om daarmee daadwerkelijke bijdragen te leveren aan de stichtingen en verneigingen in uw buurt!


Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen