1

Vrijwilligersorganisaties

Uw organisatie levert waarschijnlijk een belangrijke bijdrage aan maatschappelijke doelen. Om dit te kunnen blijven doen, is het goed om te weten wat er van u verwacht wordt. Als vrijwilligersorganisatie kunt u bijvoorbeeld een ANBI- of SBBI-status aanvragen, waardoor u gebruik kunt maken van belastingvoordelen. Ook is de gekozen rechtsvorm van belang. Wanneer is de bestuurder bijvoorbeeld aansprakelijk als er iets fout gaat in uw organisatie? En om de buitenwereld duidelijk te maken wat uw toegevoegde waarde is, heeft u er baat bij uw doelen, missie, visie en strategie goed uit te dragen. Zo kunt u bijvoorbeeld ook vrijwilligers en fondsen voor uw activiteiten interesseren.

Vrijwilligersorganisaties