3

Beleid

Zodra uw stichting of vereniging bestaat, heeft u beleid nodig om uw doelen te kunnen realiseren. Een helder geformuleerd beleidsplan geeft duidelijkheid, zowel binnen als buiten uw organisatie. Intern zegt het iets over de manier waarop u met elkaar omgaat. Extern biedt het bijvoorbeeld houvast aan subsidieverstrekkers. Belangrijk, want hen wilt u natuurlijk graag aan u binden. Dit hoofdstuk geeft een beeld van de beleidscyclus. Ook krijgt u inzicht in de verschillen tussen beleid voor de korte, middellange en lange termijn. Met alleen woorden komt u er niet, dus onderdeel van de beleidscyclus is ook de uitvoering. Daarom vindt u hier handige checklists voor het maken van een sterkte/zwakteanalyse, een beleidsplan, een activiteitenplan en het opstellen van een evaluatie.

Beleid