Vitaliteitsscan

Met deze vitaliteitsscan brengt u in tien minuten in kaart hoe uw organisatie ervoor staat. Zijn er verbeterpunten waarmee u de organisatie een stap verder kunt helpen of heeft u de basis van uw organisatie goed op orde? In totaal beantwoordt u dertig vragen. Deze zijn verdeeld over zes thema’s: organisatie, beleid, bestuur, werken met vrijwilligers, financiële mogelijkheden en publiciteit. U krijgt de uitslag van de scan direct te zien. Daarbij wordt u verwezen naar de informatie die u nodig hebt om verbeteringen ook daadwerkelijk te realiseren.

Vrijwilligersorganisaties

Ja Nee
Onze organisatie is een typische vrijwilligersorganisatie en we weten welke voordelen dit biedt voor bijvoorbeeld belastingafdracht.
Wij hebben de taken en verantwoordelijkheden van het bestuur helder omschreven.
Wij hebben een duidelijke missie en visie en kunnen dit duidelijk overbrengen aan partners
Wij hebben onze organisatiedoelen krachtig omschreven
We hebben een strategisch plan zodat we weten hoe we kunnen reageren op de uitdagingen die de toekomst brengt

Het bestuur

Ja Nee
Onze organisatie heeft capabele bestuurders
Het bestuur heeft een duidelijke visie op de manier waarop zij de organisatie leiden
Het is duidelijk wat een bestuur wél, maar ook wat een bestuur niet mag
Onze organisatie heeft de verzekering portefeuille op orde
Onze organisaties weet welke eisen er aan de jaarlijkse verantwoording gesteld worden

Beleid

Ja Nee
Het is mij duidelijk waar onze organisatie over 5 jaar wil zijn
De organisatiedoelen zijn zo geformuleerd, dat iedereen weet wat er mee bedoeld wordt
Ik ben bekend met de risico’s en kansen die op mijn organisatie afkomen
Wij evalueren regelmatig of onze organisatie de koers moet bijstellen
We hebben onze doelen vertaald naar activiteiten zodat duidelijk is wie wanneer wat doet

Werken met vrijwilligers

Ja Nee
Ik weet of de activiteiten van mijn organisatie onder de WMO vallen
Mijn organisatie stuurt bewust op een veilige omgeving voor zowel onze vrijwilligers als onze klanten
Wij zorgen dat de vrijwilligersfunctie aansluit bij het motief van de vrijwilliger
Het kost ons geen moeite voldoende vrijwilligers te werven
We weten wat we kunnen doen om vrijwilligers aan onze organisatie te binden

Financiën

Ja Nee
Ik ken de voordelen van de ANBI status voor mijn organisatie
Wij kennen de verschillende fondsen en weten bij welk fonds onze activiteiten passen
Wij weten bedrijven te interesseren voor onze organisatie
Wij hebben weleens gekozen voor crowdfunding als manier om onze activiteiten te financieren

Publiciteit en communicatie

Ja Nee
Onze organisatie heeft een PR plan
Wij zetten social media strategisch in
Onze manier van communiceren sluit aan bij de taal onze doelgroep
Het lukt ons regelmatig een persbericht in de krant te krijgen
Wij gebruiken certificering als een manier om ons te onderscheiden