6.6

Certificering

Certificaten zijn er voor iedere branche en leveren doorgaans voordeel én zichtbaarheid op. Een certificaat toont aan dat u ergens belang aan hecht en op kwaliteit inzet. Zo kan een certificaat voor goed vrijwilligersbeleid potentiële vrijwilligers vertrouwen geven in uw organisatie. Ook het behalen van de ANBI-status is te beschouwen als zo'n bekroningsmoment. U kunt dat prima inzetten om free publicity te krijgen. Vaak krijgt u namelijk het bij de ANBI-status behorende logo, dat u in uw mails en op uw website kunt gebruiken als ‘keurmerk’. Zo kan niemand eromheen dat uw organisatie een goed doel nastreeft!


Goed Geregeld
'Goed Geregeld' is een landelijke kwaliteitsonderscheiding van de vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV). Dit certificaat geeft aan dat uw vrijwilligersbeleid op orde is. Om voor de onderscheiding in aanmerking te komen, moet u aantonen dat uw organisatie voldoet aan de kwaliteitscriteria van de vereniging NOV.

Voordelen

 • Goed Geregeld steunt op een zelfevaluatie die u kritisch en met frisse blik naar uw eigen organisatie laat kijken.
 • De gemeente Den Haag onderstreept het belang van goed vrijwilligersbeleid door het Goed Geregeld-certificaat als voorwaarde te stellen bij subsidieverlening aan organisaties met vrijwilligers.
 • Goed Geregeld helpt het gesprek op gang te brengen tussen de vrijwilligers en de organisatie, zodat het vrijwilligersbeleid daadwerkelijk wordt gedragen door de groep waar het om gaat.


Goed vrijwilligersbeleid
verscherpt de focus van uw organisatie, waardoor u betere resultaten behaalt bij het werven en behouden van vrijwilligers.

Haags Keurmerk Vrijwilligersorganisaties

Dankzij het Haags Keurmerk voor Vrijwilligersorganisaties (HKV) kunnen ook kleinere organisaties hun kwaliteiten op het gebied van vrijwillige inzet aantonen. PEP ondersteunt Haagse organisaties kosteloos bij het behalen van dit keurmerk.

Voordelen

 • Een echt Haags Keurmerk, erkend door de gemeente Den Haag
 • Op maat voor kleinere vrijwilligersorganisaties
 • Ondersteunt organisaties bij het scheppen van een goed vrijwilligersklimaat
 • Legt een gedegen basis voor het werken met vrijwilligers en de professionalisering van een organisatieQuickscan
U kunt hier een quickscan uitvoeren. Die wijst direct uit voor welk certificeringstraject uw organisatie in aanmerking komt.


Erkend leerbedrijf
De Wet educatie en beroepsonderwijs verplicht mbo-studenten ertoe het praktijkgedeelte van hun opleiding (de stage) te volgen bij een erkend leerbedrijf. U kunt erkend leerbedrijf worden als u de student een goede en veilige werkplek biedt die aansluit bij zijn of haar opleiding. De student moet het beroep waarvoor hij of zij in opleiding is bij u kunnen leren. Daarvoor moet u minimaal één beroepskracht in dienst hebben die werkzaam is in het beroep waarvoor de student de opleiding volgt.

Afbeeldingsresultaat voor sbb erkend leerbedrijf

Voordelen

 • U kunt in aanmerking komen voor subsidies en fondsen, zoals de subsidieregeling praktijkleren van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • Het speciale beeldmerk 'Erkend Leerbedrijf', dat u op uw bedrijfsauto, briefpapier, website, enzovoorts mag gebruiken, verleent uw organisatie een positieve uitstraling.
 • Opleiden is een leuke manier om leergierige en gemotiveerde arbeidskrachten in huis te halen.
 • Studenten hebben een frisse kijk op uw bedrijf en nemen actuele kennis en nieuwe inzichten mee – belangrijk voor een gezonde mix van jong en oud.
 • Studenten werken direct mee in uw bedrijf. Tegen een aantrekkelijke vergoeding hebt u plezier van deze extra handen van beginnende vakmensen op de werkvloer.

Bezoek hier de website van de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). U vindt er alle informatie over de voorwaarden voor een Erkend Leerbedrijf.


Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen.