5.1

ANBI en SBBI

ANBI-status
Organisaties kunnen een ANBI-status aanvragen. Dat staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI's kunnen gebruikmaken van belastingvoordelen bij erven, schenkingen en energiebelasting. Dit geldt alleen voor instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijst.

Bekijk in de folder of uw organisatie voor een ANBI-status in aanmerking komt.SBBI-status

Naast de ANBI-status kunt u ook fiscale voordelen behalen via de SBBI status. Dat staat voor Sociaal Belang Behartigende instelling. U komt in aanmerking voor een SBBI status als uw organisatie vooral de individuele belangen van de leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook maatschappelijke waarde heeft. Let wel, ANBI en SBBI zijn niet complementair. Het is het één of het ander.

Bekijk in de folder of uw organisatie voor een SBBI-status in aanmerking komt.


Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen