4.4

Een model voor vrijwilligersbeleid

PEP heeft een model ontwikkeld voor het opzetten van vrijwilligersbeleid, gebaseerd op een onderzoek onder 112 vrijwilligersorganisaties in Den Haag. Dit onderzoek heet Kwaliteitsimpuls. Het model is handig voor iedereen die het werken met vrijwilligers van kwaliteit wil voorzien en er een visie voor wil ontwikkelen. Het model start het in kaart brengen van de externe omgeving en eindigt met een evaluatie. Verder richt het model zich op HR-beleid. De match tussen vrijwilliger en organisatie en de duurzaamheid van de samenwerking staan voorop.


In de folder vindt u het model inclusief een toelichting. Het is een handige tool om uw organisatie regelmatig te screenen op het werken met vrijwilligers.


Hier kunt u het gehele wetenschappelijke rapport inclusief de ontwikkeling van het model lezen.


Ook in 2015 bezocht PEP 150 organisaties voor een gesprek aangaande vrijwilligersbeleid. Wat kwam er aan knelpunten naar voren in deze gesprekken en de enquête? Een generatiekloof, de opdracht om te flexibiliseren, de hoge druk van bijstandsgerechtigden op de organisaties en een gebrek aan bestuurders.


In deze folder vindt u het rapport van de kwaliteitsimpuls 2015.Formuleer uw vrijwilligersbeleid

Het model kan samen met de kennis die u tot nog toe hebt opgedaan over de verschillende vrijwilligers gebruikt worden voor de constructie van uw vrijwilligersbeleid. Het vrijwilligersbeleid beschrijft hoe u met vrijwilligers omgaat om de organisatiedoeleinden te behalen, maar ook wat de rechten, plichten en verwachtingen van de vrijwilliger zijn. Het vrijwilligersbeleid geeft de vrijwilliger én de organisatie houvast. U doet er dan ook goed aan om het beleid netjes op papier te zetten en in printvorm aan uw vrijwilligers te geven.

Het vrijwilligersbeleid bestaat in ieder geval uit de volgende onderdelen:

 • Over de stichting:
  Korte introductie: Waar komt de naam vandaan, wat is de historie, etc.
 • Missie:
  Omschrijf het bestaansrecht en de identiteit van uw organisatie. U geeft daarmee aan wie u bent, wat u doet en wat u wilt bereiken samen met de vrijwilligers.
 • Visie:
  droom van de organisatie. Een vrijwilliger moet dit weten, want hij gaat mee bouwen aan de weg om die droom te bereiken.
 • Medewerkers:
  Vertel iets over de medewerkers, want zij worden de collega’s en contactpersonen van de vrijwilligers.
 • Wat is vrijwilligerswerk?:
  Wat is ons vrijwilligersbeleid? Waarom dit beleid, hoe helpt het de vrijwilliger binnen uw stichting?
 • Uitgangspunten vrijwilligersbeleid:
  Leg uit welke uitgangspunten u hanteert in uw vrijwilligersbeleid. Wat is de plek van de vrijwilliger? Functies of open sollicitaties? Iedereen welkom?
 • Onderscheid betaalde krachten en vrijwilligers:
  Wie doet wat en waarom doet de ene niet wat de andere wel doet?
 • Tijdsbesteding van het vrijwilligerswerk:
  Wat is de minimum verwachte inzet? Kan hiervan afgeweken worden? Indien ja, hoe regel je dat dan?
 • Inspraak van vrijwilligers:
  Op welke wijze organiseert u inspraak? Is er een periodiek overleg?
 • Doorgroei en ontwikkeling:
  Op welke waarderingen en vergoedingen kan de vrijwilliger rekenen?
 • Verzekeringen:
  Wat kan wel en niet binnen de Haagse Polis?
 • Voortgang en evaluatie:
  Hoe ga je het gesprek aan over de werkzaamheden? Wie voert dit gesprek? Hoe kan de vrijwilliger zich voorbereiden?
 • Omgangsregels:
  Is er een huisreglement? Vergt de doelgroep een bepaalde houding?
 • Beëindigen van het vrijwilligerswerk:
  Vindt er een exitgesprek plaats? Wie voert dit en wat is het nut daarvan?


Hier vindt u een voorbeeld van een uitgebreid vrijwilligersbeleid. Dit beleid is afkomstig van de Kessler Stichting en werd hier geplaatst met hun toestemming. Er werd voor dit voorbeeld gekozen omwille van het gegeven dat de Kessler Stichting meerdere afdelingen heeft, verschillende vrijwilligersfuncties heeft, een helder beeld heeft van de verantwoordelijkheden van zowel professionals als vrijwilligers etc. Kortom, het is een allesomvattend beleid dat mede in samenwerking met PEP werd verfijnd. De Kessler Stichting ontving dan ook het Goed Geregeld Keurmerk in 2015.


Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen