6.2

Huisstijl

De doelstellingen van uw organisatie staan voorop. Daarbij moet u goed nadenken over hoe u uw organisatie presenteert aan de buitenwereld. Wat is uw huisstijl? Hoe herkenbaarder u bent, hoe groter de kans dat mensen meedoen of u willen ondersteunen.


Lees in deze folder over de vele voordelen van het gebruik van een huisstijl.


Logo
Een logo is het onderdeel van uw huisstijl, dat het meest in het oog springt. Iets om goed over na te denken bij het ontwerp ervan. En het tegelijkertijd in een breder verband te zien. Want een los logo ontwerpen zonder binding met uw huisstijl komt in feite neer op het bedenken van een stempeltje. Daarmee gebruikt u maar een klein onderdeel van uw visuele uitdrukkingsmogelijkheden.


Bekijk hier tips die u kunnen helpen bij het kiezen van een geschikt logo.


Hier vindt u een handige checklist voor het kiezen van een logo.


Typografie
Een bewust gekozen lettertype roept een emotionele reactie op: vertrouwen, serieus, frivool, vriendelijk, uitnodigend, klassiek. Typografie is dan ook een essentieel onderdeel van de huisstijl, waarmee u een krachtig statement maakt. In een wereld die vol is van ‘global branding’, kan een eigen lettertype een uiterst efficiënte tool zijn om een unieke identiteit te creëren. Het effect van een lettertype is voor het ongetrainde oog wellicht subtiel, maar het resultaat is zeer krachtig. Maak een weloverwogen keuze. Wat past bij u? Wat wilt u uitstralen?


Op deze website kan u gratis duizenden lettertypes downloaden.


Kleur
Kleur is heel persoonlijk en heeft raakvlakken met allerlei psychologische aspecten. De betekenis van kleuren is voor een deel zelfs universeel. Rood wordt bijvoorbeeld vaak geassocieerd met gevaar, liefde en oorlog. En blauw staat voor waarheid, helderheid, waardigheid, status en macht. Voor uw huisstijl is het kleurenpallet dus heel belangrijk. Goed om dit te verbinden met uw doelgroep en doelstelling en een uitgebalanceerd kleurenpallet te ontwikkelen.


Vorm
De vormentaal is onderdeel van de visuele identiteit en bepaalt vaak de 'scherpte' en/of 'warmte' in een identiteit. Is het een hard of een zacht merk? Is het voor mannen of vrouwen? De vormen kunnen elementen van het logo zijn of een aanvulling daarop. Door deze vormen goed op elkaar af te stemmen, wordt de identiteit compleet en breed inzetbaar.


Visuals

Onder visuals verstaan we illustraties, pictogrammen en foto's. Deze kunnen zeer illustratief of suggestief zijn, maar ook direct en informatief. De keuze voor foto's met vrolijke mensen in de natuur of harde industriële gebouwen is zeer bepalend voor de uitstraling van uw organisatie. Bij de keuze van de visuals moet u letten op het gekozen kleurenpallet. Door visuals die passen bij uw huisstijl, ontstaat er een consistent en herkenbaar beeld.


Taal
Welke taal spreekt uw organisatie? Dan hebben we het niet over Nederlands of Engels, maar over de tone-of-voice en het gebruikte jargon. Het gaat om de manier waarop u uw leden of doelgroep(en) aanspreekt. Denk hierbij aan het volgende:

  • Wat is hun opleidingsniveau?
  • Wat is hun leeftijd?
  • Hoe willen zij aangesproken worden?
  • Waar worden zij enthousiast van?
  • Welk taalgebruik vinden zij prettig?

Let er op dat u niet iedereen op dezelfde manier aanspreekt. In uw communicatie met vrijwilligers gebruikt u andere ‘taal’ dan in de communicatie met de gemeente of een mogelijke sponsor.Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen