2.1

Samenstelling van het dagelijks bestuur

Voor uw vrijwilligersorganisatie heeft u een dagelijks bestuur nodig. Dat zijn in ieder geval een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Maar u kunt ook denken aan commissies die verantwoordelijk zijn voor PR of fondsenwerving. In deze paragraaf gaan we dieper in op de keuze voor uw bestuursleden.


Omdat de bestuursleden verantwoordelijk zijn, is het goed om stil te staan bij hun capaciteiten. Zeker bij een startende stichting of vereniging, omdat het dan aankomt op een snelle doorstart en continuïteit. Je zou dus kunnen stellen dat er in het begin behoefte is aan gedreven, enthousiaste en creatieve denkers die op korte termijn resultaat kunnen boeken, en er voor de lange termijn behoefte is aan rustige vastigheid.

Een paar handige criteria bij de selectie van een bestuurslid. Deze persoon:

 • is minimaal 18 jaar
 • heeft een passie voor het doel van de stichting
 • heeft een goede naam en goede referenties
 • heeft geen strafblad
 • heeft geen schulden
 • staat niet onder bewind
 • beschikt over de vaardigheden die u zoekt voor een bepaalde functie
 • is een goede aanvulling op andere bestuursleden
 • kan goed samenwerken
 • kan kritiek ontvangen en geven
 • kan zich neerleggen bij genomen besluiten
 • kan verantwoording afleggen
 • beschikt over zelfreflectie
 • stelt de doelen van de stichting boven de eigen doelen


Voorzitter, secretaris, penningmeester

Los van de doelen van uw stichting of vereniging en het type bestuurslid dat u zoekt, moet uw bestuur wettelijk uit minimaal drie personen te bestaan. Dit zijn de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Via de statuten van de stichting kunnen er leden aan het bestuur toegevoegd worden of kan er een orgaan ingesteld worden dat boven het bestuur functioneert.

Dit doet echter niets af aan de wettelijke aansprakelijkheid van de bestuursleden.Hier vindt u een voorbeeld voor het functieprofiel van de voorzitter.Hier vindt u een voorbeeld voor het functieprofiel van de secretaris.Hier vindt u een voorbeeld voor het functieprofiel van de penningmeester.De samenstelling van uw bestuur is dan wel bij wet en statuten geregeld, maar dit zegt nog niets over het functioneren ervan. Leidend voor een bestuur zijn de volgende vragen:

 • Wat voor bestuur willen we zijn?
 • Welk soort bestuur sluit het beste aan bij de stichting of vereniging?


In de folder vindt u voorbeelden van verschillende soorten besturen, bijvoorbeeld uitvoerend, beleidsvormend, controlerend of dienstverlenend.


Ook kan u hier een filmpje bekijken over sturingsadvies voor betekenisvolle organisaties.

Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen