5.2

Subsidies en fondsen

Bijna elke stichting of vereniging kan subsidies goed gebruiken. Slechts in een enkel geval dekt het ledenbestand de kosten van een vereniging (door contributies). Als stichting en/of vereniging kunt u een beroep doen op landelijke subsidies. Ook de gemeente Den Haag ondersteunt tal van organisaties met subsidies. Het is dus zaak een goed beeld te krijgen van de gemeentelijke subsidievoorwaarden.

Een andere mogelijkheid om aan middelen te komen is het werven van fondsen. Verschillende partijen kunnen zulke fondsen verstrekken: overheidsinstanties, bedrijfsleven, particuliere organisaties. Ook burgers kunnen er een belangrijke rol bij spelen. Denk bij 'fondsen' overigens niet alleen aan financiële ondersteuning, maar ook aan kennis, werkzaamheden, diensten of materialen.

We hebben een aantal tips en tricks voor succesvolle fondsenwerving op een rij gezet.

Meer over fondsenwerving leest u in deze folder.

De meeste fondsen willen eerst een projectplan zien voordat ze uw aanvraag beoordelen. Hoe beter het plan, hoe makkelijker het voor het fonds is een goed beeld te krijgen van uw project. Een algemeen advies hierbij: wees kort en bondig!


U vindt hier handige tips voor het opstellen van een projectplan met het oog op een fondsaanvraag.


Subsidies in Den Haag
De gemeente Den Haag verstrekt jaarlijks subsidies aan bewoners en organisaties. Omdat deze jaarlijks veranderen is er geen sluitend permanent overzicht van te geven. Hieronder vindt u wel per sector een link naar de desbetreffende website:


Subsidie aanvragen

Subsidies mogen dan veel gelijkenissen vertonen met fondsen, toch is het goed een aantal tips in acht te nemen alvorens u overgaat tot het aanvragen van een subsidie.


Activiteitensubsidie

Heeft u een goed idee waarmee u de leefbaarheid in uw stadsdeel of het welzijn in uw wijk kunt verbeteren? Mogelijk wil het stadsdeel uw idee financieel ondersteunen met een activiteitensubsidie. Hier vindt u meer informatie over activiteitensubsidies

en hier over de mogelijkheid deze digitaal aan te vragen.
(Let op: u moet de link naar het formulier op deze wegpagina eerst 'verversen'; of benader het vanaf de pagina met informatie over activiteitensubsidie aanvragen, onder aan deze pagina.)

Basissubsidie bewonersorganisaties
Voor bewonersorganisaties bestaat er een basissubsidie. Zij kunnen subsidie aanvragen voor de kosten die ze maken voor:

  • kantoor- of vergaderruimte
  • bureauzaken
  • communicatie
  • administratieve ondersteuning

Hoe gaat u voorbereid naar de gemeente toe?
De gemeente is vaak financier van een maatschappelijk initiatief of een maatschappelijke organisatie. Ook is zij meestal het eerste aanspreekpunt voor een nieuw idee of een verruiming van een reeds bestaand idee. Maar hoe bereidt u zich voor op een gesprek met de gemeente? Of anders gesteld: hoe zorgt u ervoor dat de gemeente wel mee móét doen met uw idee? Op basis van de democratische driehoek kunt u aangeven wat het maatschappelijke rendement van uw initiatief organisatie zal zijn. En een goed begin is het halve werk!
Het Instituut voor Publieke Waarden publiceerde het boek Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief. Daarin laat het IPW zien hoe een maatschappelijk initiatief zijn toegevoegde waarde kan vergroten, langs de lijnen van de democratische driehoek en samen met gemeenten. Het gratis te downloaden boek kan uw organisatie helpen bij het bepalen en vergroten van die eigen waarde.


Het boek Hoe waardeer je een maatschappelijk initiatief kunt u hier raadplegen en/of downloaden.


Overzicht relevante fondsen en subsidies

In deze folder vindt u een overzicht van de belangrijkste subsidies en fondsen per sector. Let wel, sommige fondsen omvatten meer dan één sector en zijn daarom ondergebracht in een categorie algemeen maatschappelijk. Indien u een fonds of subsidieregeling mist, laat het ons dan beslist weten!


Lokale fondsen
Lokale fondsen hebben als doel de leefbaarheid in de eigen omgeving te verbeteren. Zulke fondsen kunnen ontstaan doordat vrijwilligers de handen ineenslaan of doordat private partijen hun betrokkenheid bij de leefomgeving willen vormgeven.
In 2014 is de Stichting Lokale Fondsen Nederland opgericht. Deze stichting heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van particulieren die een lokaal fonds willen oprichten om de leefbaarheid in hun gemeente op duurzame wijze te verbeteren.

U leest meer over de oprichting van een lokaal fonds in dit stappenplan.

Kortom, u kunt ook als vrijwilliger een lokaal fonds oprichten dat daadwerkelijk bijdraagt aan de stichtingen en verenigingen in uw buurt!


Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen.