Elf tips voor het projectplan ten behoeve van een fonds

 • Beleid en algemene criteria:
  Verdiep u altijd in het beleid van het fonds waar u een aanvraag wilt doen. Stel u ook op de hoogte van de algemene criteria.
 • Doelstelling:
  Bedenk altijd wat u wilt bereiken met uw project: welke problemen u wilt oplossen, of welke situatie u wilt verbeteren, en hoe uw project dat gaat doen. Formuleer deze doelstelling SMART.
 • Doelgroep en noodzaak:
  Beschrijf welke bestaande situatie de reden is voor uw project. U kunt hier bijvoorbeeld aangeven welk probleem of gemis u signaleert, of welke bijzondere gelegenheid zich voordoet.
 • De inhoud van het project:
  Beschrijf welke activiteiten u gaat ondernemen om uw doel te realiseren. In welke volgorde worden deze activiteiten uitgevoerd, welke partijen zijn betrokken, etc.
 • Tijdsplanning:
  Wanneer gaat u beginnen en hoe lang duurt het project? Let ook op de behandeltijd van de fondsaanvraag. Dien de aanvraag ruim op tijd in.
 • Een duidelijke begroting:
  Die hoeft niet altijd ingewikkeld te zijn. Het is prettig wanneer de begroting overzichtelijk en kloppend is. Belangrijk is dat de begroting realistisch is.
 • Andere financiers:
  Vraag ook geld aan bij andere financiers en geef aan welke dat zijn.
 • Mankracht:
  Met wie gaat u het project doen, met vrijwilligers of professionals? Ook de inzet van vrijwilligers kost soms geld, bijvoorbeeld als zij een training of begeleiding nodig hebben. Dat heeft ook gevolgen voor uw begroting.
 • Belanghebbenden:
  Met welke relevante partijen werkt u samen en welke partijen hebben baat bij uw project? Noem ze en betrek ze bij het project, want zij kunnen het eventueel borgen na verloop van tijd.
 • Communicatie en publiciteit:
  Hoe krijgt u aandacht voor uw project van de doelgroep en de media? En hoe wilt u bijvoorbeeld vrijwilligers aantrekken indien van toepassing?
 • Evaluatie:
  Het is goed vooraf te bedenken hoe u gaat meten of uw project geslaagd is. Is dat bij een bepaald aantal deelnemers? Abstracte begrippen als empowerment of eenzaamheid zijn soms lastig te meten.