5.3

Sponsoring en maatschappelijk betrokken ondernemen

Bij de Rijksoverheid of gemeente kunt u subsidies aanvragen, een fondsaanvraag doet u bij fondsen. Maar daarmee houden de financieringsmogelijkheden niet op. Voor verenigingen, zoals een voetbalvereniging, is sponsoring een normale zaak. Ook investeren steeds meer bedrijven in goede doelen via maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO). Bekijk dus ook steeds of daar financieringsmogelijkheden zijn.


Sponsoring
Sponsoring is een wijdverbreide praktijk, vooral in de sport- en cultuursector. Veel sportclubs en culturele instellingen kunnen slechts bestaan door de steun van één of meerdere sponsoren. Het afhaken van een belangrijke sponsor kan zelfs het einde betekenen van een sportploeg of evenement.
De bedoeling van de sponsor is zoveel mogelijk zichtbaarheid te vergaren. Eenvoudig uitgedrukt: hoe langer en vaker de naam van een sponsor voorbijkomt, hoe doeltreffender de sponsoring in diens optiek. Kortom, een sponsor zorgt voor uw financiële middelen, uw vereniging of organisatie zorgt op haar beurt voor zijn naamsbekendheid.


Op de website sponsorszoeken.nl kunt u gericht op zoek naar sponsoren en ook advertenties plaatsen waardoor sponsoren u kunnen vinden.


Sponsoring is vooral gebaat bij een duurzame relatie. In deze folder leest u alles over het boeien, binden en behouden van sponsoren.


Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO)
De sponsortips zijn ook handig voor het boeien, binden en behouden van maatschappelijk betrokken ondernemers. Bij MBO gaat het echter niet zozeer om geld, maar meer om goederen, diensten of mensen die een bedrijf ter beschikking stelt van uw stichting en/of vereniging. Ook hier kan uiteraard een marketingmotief aan ten grondslag liggen, maar dat doet er niet toe. U bent er als organisatie mee geholpen en het draagt ook bij aan het bereiken van uw organisatiedoelen in het verlengde van uw maatschappelijke doelen.

Meer over maatschappelijk betrokken ondernemen leest u in deze folder.Ook heeft de Rotterdam School of Management een brochure met wetenschappelijke wetenswaardigheden over MBO uitgebracht.

Een allesomvattende website over MBO vindt u hier.


Hoe zet u uw organisatie op de kaart?
Bij sponsoring en MBO, maar ook bij de aanvraag van subsidies is het van belang dat u uw organisatie weet te 'verkopen'. Anders gezegd, hoe toont u de waarde van uw organisatie aan partners en stakeholders? Wij zetten enkele mogelijkheden voor u op een rij.


MAEX
De MAEX is een online instrument dat op eenvoudige wijze de maatschappelijke waarde van initiatieven inzichtelijk maakt. Dat gebeurt op basis van gegevens van de initiatiefnemer en de gebruiker. De MAEX is tevens een transactie-instrument dat investeringen en participaties in die initiatieven bevordert. U kunt er zien wat waar gebeurt, maar ook hoe initiatieven maatschappelijke meerwaarde realiseren, welke effecten ze op het welzijn van mensen hebben en wat er nodig is om beter te kunnen presteren. De MAEX is er voor initiatiefnemers die met anderen willen delen wat ze doen en die op zoek zijn naar partners, geld, media-aandacht, materialen, kennis etc. De MAEX is er ook voor overheden, bedrijven en fondsen die een initiatief willen ondersteunen en die op zoek zijn naar:

  • inzicht in wat waar gebeurt
  • inzicht in meerwaarde en impact
  • een afwegingskader voor hun mogelijke investering
  • analyses op maat, thema, regio
  • manieren om beleidsdoelen of MBO-doelen te realiseren
  • de mogelijkheid om zichtbaar te maken waaraan men zelf meewerkt (reputatie en communicatie)
  • partners om gezamenlijk maatschappelijke oplossingen te realiseren
  • een gemeenschappelijke taal


Nationale MBO Monitor
De Nationale MBO Monitor van MVO Nederland is ontwikkeld in opdracht van het Nationaal Stimuleringsprogramma MBO. Op basis van de resultaten van deze MBO Monitor onderneemt dit programma gericht activiteiten om MBO in Nederland te stimuleren. Zelf kunt u er als organisatie ideeën opdoen voor duurzame samenwerking met bedrijven in uw omgeving die MBO hoog in het vaandel hebben. Informatie over de MBO Monitor krijgt u bij MVO Nederland.


Monitor voor maatschappelijke organisaties

De monitor voor maatschappelijke organisaties bestaat uit vijftien vragen. Informatiebuttons geven informatie over de gestelde vragen en antwoordmogelijkheden. Na het beantwoorden van de vragen ontvangt u een lijst met tips om het succes van de MBO-activiteiten van uw organisatie mee te vergroten. Ook ontvangt u een resultaatvergelijking waarin uw antwoorden worden vergeleken met die van andere maatschappelijke organisaties. Vraag meer informatie hierover bij MVO Nederland.

De Haagse en de Nederlandse Uitdaging
In Den Haag is op initiatief van PEP de Haagse Uitdaging opgezet. De missie van de Haagse Uitdaging was om bedrijven en maatschappelijke organisaties in Den Haag met elkaar te verbinden. De bedoeling van zo'n verbinding is dat zij samen een concreet maatschappelijk vraagstuk aanpakken en oplossen, en zo bijdragen aan het leefklimaat in Den Haag.

De Haagse Uitdaging is inmiddels gestopt. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de Nederlandse Uitdaging.


Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen.