5.1

ANBI en SBBI

ANBI-status
Organisaties kunnen een ANBI-status aanvragen. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. ANBI's kunnen gebruikmaken van belastingvoordelen bij erfenissen, schenkingen en energiebelasting. Dit geldt alleen voor instellingen die de Belastingdienst als ANBI aanwijst.

Bekijk in deze folder of uw organisatie voor een ANBI-status in aanmerking komt.


In sommige gevallen kunt u een ANBI-status aanvragen met terugwerkende kracht. U kunt dan ook van de voordelen gebruikmaken in een periode die voorafgaat aan de goedkeuring.SBBI-status

Behalve met de ANBI-status kunt u ook fiscale voordelen genieten via de SBBI-status. SBBI staat voor Sociaal Belang Behartigende instelling. U komt in aanmerking voor een SBBI-status als uw organisatie vooral de individuele belangen van de leden of een kleine doelgroep behartigt, maar ook maatschappelijke waarde heeft. Let wel, ANBI en SBBI zijn niet complementair. Het is het één of het ander.

Bekijk in deze folder of uw organisatie voor een SBBI-status in aanmerking komt.


Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen.