5.3

Sponsoring en MBO

Via de overheid of gemeente kunt u subsidies aanvragen, een fondsaanvraag doet u bij fondsen. Maar daar houdt het niet op. Voor verenigingen, zoals een voetbalvereniging, is sponsoring een normale zaak. Ook investeren steeds meer bedrijven in goede doelen via MBO. Bekijk dus ook steeds of daar financieringsmogelijkheden zitten.


Sponsoring
Sponsoren is een wijdverspreide praktijk, vooral in de sport- en cultuursector. Vele sportclubs en culturele instellingen kunnen slechts bestaan door de steun van één of meerdere sponsors en het afhaken van een belangrijke sponsor kan het einde betekenen van een sportploeg of evenement. De bedoeling is dat de sponsor zo veel mogelijk zichtbaarheid vergaart. Eenvoudig gezegd, hoe langer en vaker de naam van een sponsor voorbij komt, hoe doeltreffender de sponsoring in diens optiek. Kortom, een sponsor zorgt voor financiële middelen, uw vereniging of organisatie zorgt op haar beurt voor naamsbekendheid.


Op de website www.sponsorzoeken.nl kunt u gericht op zoek naar sponsors en ook advertenties plaatsen waardoor sponsors u kunnen vinden.


Sponsoring is echter vooral gebaat bij het opbouwen van een duurzame relatie. In deze folder leest u alles over het boeien, binden en behouden van sponsoren.


Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
De sponsortips zijn ook handig voor het boeien, binden en behouden van maatschappelijk betrokken ondernemers. Bij MBO gaat het echter niet zozeer om geld, maar meer om goederen, diensten of mensen die ter beschikking van uw stichting en/of vereniging worden gesteld. Ook hier kan uiteraard een marketingmotief aan ten grondslag liggen, maar dat doet er niet toe. U bent er als organisatie mee geholpen en het draagt ook bij aan het bereiken van uw organisatiedoelen die in het verlengde liggen van uw maatschappelijk doelen.

Meer over MBO leest u in deze folder.

Ook heeft Rotterdam School of Management een brochure uitgebracht met wetenschappelijk wetenswaardigheden over MBO. Deze vindt u hier.

Een allesomvattende website over MBO vindt u hier.


Hoe zet u uw organisatie op de kaart?
Bij sponsoring en MBO, maar ook bij de aanvraag van subsidies, is het van belang dat u uw organisatie weet te 'verkopen'. Anders gezegd, hoe toont u de waarde van uw organisatie aan partners en stakeholders aan? Wij zetten enkele mogelijkheden voor u op een rijtje.


MAEXchange
De MAEXchange is een online instrument dat op eenvoudige wijze de maatschappelijke waarde van initiatieven inzichtelijk maakt, op basis van gegevens van de initiatiefnemer en de gebruiker. De MAEXchange is tevens een transactie instrument dat investeren en participeren in die initiatieven bevordert. Je ziet er wat waar gebeurt, maar ook hoe initiatieven maatschappelijke meerwaarde realiseren, welke effecten ze op het welzijn van mensen hebben en wat er nodig is om beter te kunnen presteren. De MAEXchange is er voor initiatiefnemers die willen delen met anderen wat ze doen en op zoek zijn naar partners, geld, media-aandacht, materialen, kennis etc. De MAEXchange is er ook voor overheden, bedrijven en fondsen die een initiatief willen steunen en die op zoek zijn naar:

  • Inzicht in wat waar gebeurt
  • Inzicht in meerwaarde/impact
  • Afweegkader voor investering
  • Analyses op maat, thema, regio
  • Manieren om beleidsdoelen/MBO doelen te realiseren
  • De mogelijkheid zichtbaar te maken waaraan je zelf meewerkt (reputatie en communicatie)
  • Partners on gezamenlijk maatschappelijke oplossingen te realiseren
  • Een gemeenschappelijke taal


Nationale MBO Monitor
De Nationale MBO Monitor is in opdracht van het Nationaal Stimuleringsprogramma MBO ontwikkeld. Op basis van de resultaten van de MBO Monitor onderneemt het programma gericht activiteiten om MBO in Nederland te stimuleren. Zelf kan u er als organisatie ideeën opdoen voor duurzame samenwerking met bedrijven in uw buurt die MBO hoog in het vaandel hebben staan.

De monitor voor maatschappelijke organisaties bestaat uit 15 vragen. Informatiebuttons geven informatie over de gestelde vragen en antwoordmogelijkheden. Na het invullen volgt een tiplijst waarmee u het succes van de MBO-activiteiten van uw organisatie kunt vergroten. Ook ontvangt u een resultaatvergelijking waarin uw antwoorden worden vergeleken met die van andere maatschappelijke organisaties.


De Haagse Uitdaging
In Den Haag is dan weer onder initiatie van PEP de Haagse Uitdaging opgezet. Het is de missie van de Haagse Uitdaging verbindingen tot stand te brengen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in Den Haag. Dit met het doel samen concrete maatschappelijke vraagstukken op te lossen die bijdragen aan het leefklimaat in Den Haag. U kan als organisatie een ondersteuningsvraag uitzetten. MBO bedrijven gaan dan samen met u de uitdaging aan om uw vraagstuk op te lossen en zo samen te bouwen aan een betere stad.

Na het indienen van uw uitdaging zal een matchinggroep bestaande uit een tiental bedrijven binnen hun netwerk op zoek gaan naar een passende match. Dit is, een bedrijf dat u kan helpen met de ondersteuningsvraag. Uiteraard moet uw aanvraag wel aan een paar spelregels voldoen. Zo wordt een puur financiële vraag bijvoorbeeld niet in overweging genomen. Immers, het moet een uitdaging zijn!

PEP-Talk waardering van maatschappelijke initiatieven.
Hier vindt u het verslag van een PEP-Talk over de waardering van maatschappelijke initiatieven.


Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen