3.4

Het beleidsplan

U doet er goed aan het beleid van de organisatie op te stellen in een zogenaamd beleidsplan. Dit beschrijft hoe u binnen een bepaalde tijd de doelstellingen wenst te bereiken, welke middelen u hiervoor wilt inzetten en hoe u die middelen denkt te genereren. Kortom, het beschrijft hoe en wat u gaat doen om binnen de gekozen termijn uw doelstellingen te behalen. Vanzelfsprekend is een jaarplan beknopter dan een beleidsplan voor de middellange termijn.

ANBI
Als uw organisatie in aanmerking wil komen voor een ANBI-status is een beleidsplan een vereiste.


Inhoud van een beleidsplan
U kunt hier een voorbeeld van een inhoudstabel van een beleidsplan raadplegen.


Financieel jaarverslag
Eventueel kunt u het financieel jaarverslag toevoegen aan het beleidsplan. Dit is zonder ANBI-status niet verplicht, maar geeft uiteraard wel een gedetailleerder beeld.


Activiteitenlijst
Het opstellen van een activiteitenplan dient verschillende doelen. Met een activiteitenlijst kunt u in elk geval de voortgang bewaken. Ook biedt een heldere activiteitenlijst houvast bij het creƫren van draagvlak. De activiteitenlijst is onderdeel van het beleidsplan en dus inzichtelijk voor alle leden en betrokkenen van de vereniging. Daardoor weet iedereen wat er moet gebeuren en wie verantwoordelijk is voor de verschillende activiteiten. U kunt per (deel)project een activiteitenplan opstellen. Hoe concreter u de taken vertaalt in activiteiten, hoe groter de kans dat alles ook echt wordt uitgevoerd.


Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen.