3

Beleid

Zodra uw stichting of vereniging staat, heeft u beleid nodig om uw doelen te kunnen realiseren. Een helder geformuleerd beleidsplan geeft duidelijkheid, zowel binnen als buiten uw organisatie. Intern zegt het iets over de manier waarop jullie met elkaar omgaan. Extern biedt het bijvoorbeeld houvast aan subsidieverstrekkers. Handig, want hen wilt u natuurlijk graag aan u binden. Dit hoofdstuk geeft een beeld van de beleidscyclus. Ook krijgt u inzicht in de verschillen tussen beleid voor de korte, middellange en lange termijn. Met alleen woorden komt u er niet, dus onderdeel van de beleidscyclus is ook de uitvoering. Daarvoor vindt u hier handige checklists voor het maken van een sterkte/zwakteanalyse, een beleidsplan, een activiteitenplan en het opstellen van een evaluatie.

Beleid