3.1

De voordelen van helder beleid

Uw stichting of vereniging is opgericht. U heeft nagedacht over het sociale of publieke doel dat u wilt bereiken. De missie en de visie hebben geleid tot een duidelijk richting voor de toekomst. Ook heeft u nagedacht over de juiste rechtsvorm en de statuten in een notariƫle akte laten vastleggen. Dan kunt u nu echt aan de slag. Dat doet u met vooraf uitgestippeld beleid.


Beleid is belangrijk omdat:


We onderscheiden drie soorten beleid, voor verschillende termijnen:

  • langetermijnbeleid voor een periode van 10 jaar
  • middellangetermijnbeleid voor een periode van 3 tot 5 jaar
  • kortetermijnbeleid voor een periode van ongeveer 1 jaar


De beleidscyclus

Beleid wordt vaak voorgesteld als een cyclus. Elk beleid heeft immers een einddatum, waarna u weer nieuw beleid moet formuleren. Ook tijdens de beleidsperiode kan er van alles veranderen waardoor het nodig is het beleid aan te passen. Denk bijvoorbeeld aan de veranderde wetgeving rond de financiering van zorg en ondersteuning sinds 1 januari 2015. Als uw organisatie in 2014 net een beleidsplan voor de middellange termijn heeft opgesteld zonder rekening te houden met mogelijke bezuinigingen, heeft u een probleem. Want met minder budget moet het beleid waarschijnlijk anders uitgevoerd worden, bijvoorbeeld door de inzet van meer vrijwilligers.
Een beleidscyclus kan er als volgt uitzien:


Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen.