2.4

Verantwoording

Verenigingen en stichtingen zijn verplicht om maximaal 6 maanden na het afsluiten van het boekjaar een jaarrekening te presenteren. Ook is het verplicht om een jaarverslag te maken. De jaarrekening geeft zicht in het financiële verloop van het afgelopen jaar, terwijl het jaarverslag zicht geeft op de activiteiten. De jaarrekening kan eventueel opgenomen worden in het jaarverslag, maar dit is niet verplicht. Beide moeten namelijk afzonderlijk gemaakt worden. In het spraakgebruik wordt vaak de term ‘jaarverslag’ gebruikt als aanduiding voor het hele boekwerk, en wordt het puur financiële deel met jaarrekening aangeduid.


Bij verenigingen spreekt de wet niet over de ‘jaarrekening', maar over ‘balans plus staat van baten en lasten met een toelichting'. Ook wordt het wel ‘resultatenrekening' of ‘exploitatierekening' genoemd. U heeft ook een administratieplicht. Dit wil zeggen dat u de jaarrekening 7 jaar moet bewaren.


Voor meer toelichtingen over het hoe en waarom van de jaarrekeningen kan je terecht bij de Kamer van Koophandel.Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen