3.4

Het beleidsplan

U doet er goed aan het beleid van de stichting op te stellen in een zogenaamd beleidsplan. Dit beschrijft hoe u binnen een bepaalde tijd de doelstellingen wenst te bereiken, welke middelen u hiervoor wilt inzetten en hoe u die middelen denkt te genereren. Kortom, het beschrijft hoe en wat u gaat doen om binnen de gekozen termijn uw doelstellingen te behalen. Vanzelfsprekend is een jaarplan beknopter dan een beleidsplan voor de middellange termijn.

ANBI
Wanneer je organisatie in aanmerking wil komen voor een ANBI statuut is een beleidsplan een harde eis.


Inhoud van een beleidsplan
U kan hier een voorbeeld van een inhoudstabel van een beleidsplan raadplegen.


Financieel jaarverslag
Eventueel kunt u het financieel jaarverslag toevoegen aan het beleidsplan. Dit is zonder een ANBI statuut niet verplicht, maar geeft uiteraard wel een completer beeld.


Activiteitenlijst
Het maken van een Activiteitenplan dient verschillende doelen. Met een activiteitenlijst kunt u in ieder geval de voortgang bewaken. Ook biedt een heldere activiteitenlijst houvast bij het creƫren van draagvlak. De activiteitenlijst is onderdeel van het beleidsplan en dus inzichtelijk is voor alle leden en betrokkenen van de vereniging, waardoor iedereen weet wat er moet gebeuren en wie er verantwoordelijk is voor de verschillende activiteiten. U kan per (deel)project een activiteitenplan opstellen. Hoe concreter u de taken vertaalt in activiteiten, hoe groter de kans dat alles ook echt gebeurt.


Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen