1.1

Wat is een vrijwilligersorganisatie?

Het PEP e-boek is geschreven voor iedereen die actief is binnen een vrijwilligersorganisatie en die wil werken aan een vrijwilligersbeleid en aan professionalisering van de organisatie. Ook als u eraan denkt een stichting of vereniging te starten met inzet van vrijwilligers biedt het PEP e-boek u een goed houvast.

Als de organisatie alleen bestaat uit vrijwilligers, is er weinig discussie mogelijk. Het wordt ingewikkelder als er ook betaalde krachten aanwezig zijn in de organisatie of als er winst gemaakt wordt. Wij hanteren de definitie van Movisie, die een vrijwilligersorganisatie als volgt omschrijft:


Een vrijwilligersorganisatie is een met naam en adres genoemd, formeel of informeel georganiseerd verband van verschillende mensen dat met enige regelmaat bijeenkomt en/of activiteiten organiseert in het algemeen belang, waarbij alle inkomsten worden ingezet ten gunste van de doelstelling van de organisatie en waarbij de uitvoering van het primaire proces door vrijwilligers wordt gedaan en er geen verband bestaat tussen de verrichte werkzaamheden en de verdiensten van de vrijwilligers

Omdat de definitie van een vrijwilligersorganisatie niet eenduidig is, is het handig om aan de hand van een aantal criteria te bekijken of uw organisatie een vrijwilligersorganisatie is. Deze criteria hebben vooral te maken met wettelijke, juridische en financiële regels die van kracht zijn voor vrijwilligersorganisaties en voor de verantwoording daarvan. We onderscheiden acht criteria:

  • Verhouding beroepskrachten - vrijwilligers
  • Winst
  • Eigen vermogensvorming
  • Verhouding algemeen belang - eigen belang
  • Inhoudelijk werkgebied
  • Bestaansduur
  • Organisatiegraad
  • Kwaliteitseisen


Movisie ontwikkelde een handige Draaischijf vrijwilligersorganisaties. Deze tool vat beknopt de acht manieren om naar vrijwilligersorganisaties te kijken samen.


Ook hebben we daar, om een eerste indruk te geven, enkele criteria voor vrijwilligersorganisaties uitgelicht.Geraadpleegde bronnen
Bekijk hier de geraadpleegde bronnen.