7.1

Leiderschap

Zeker als u met vrijwilligers werkt is goed leiderschap van belang. Zij doen hun werk gratis en vanuit een bepaalde motivatie. Worden zij behandeld als werknemers die moeten uitvoeren wat de baas hen opdraagt, dan is de kans groot dat ze afhaken. Dat wilt u natuurlijk te allen tijde vermijden.

Soorten leiderschap
Geen mens is hetzelfde als een ander, en dat geldt ook voor leiders. Leiderschap is er in verschillende vormen. We onderscheiden vier leiderschapsstijlen:

• Taakgericht leiderschap
• Overtuigend leiderschap
• Overleggend leiderschapsstijl
• Delegerend leiderschap

Lees in deze folder meer over leiderschapsstijlen.

(En dan is er ook nog het verschil tussen managers en leiders.)

Wat verwachten medewerkers van een leider?
Gemiddeld genomen hebben mensen minder behoefte aan leiders die beslissingen nemen in hun plaats en die alleen coördineren. Vooral als u een beroep doet op de motivatie van vrijwilligers, kan dit het geval zijn. Vrijwilligers verrichten hun taken gratis, willen daar vaak iets goeds mee doen voor hun omgeving of bijvoorbeeld in een organisatie van en met gelijkgestemden. Kortom, zij hebben weinig behoefte aan iemand die hen van bovenaf oplegt wat ze moeten doen of die hen wijst op hun fouten. Dat wil niet zeggen dat u fouten niet kunt benoemen, maar wel dat u in uw feedback constructief moet blijven. Bekijk samen hoe het beter kan, in plaats van waarom het niet goed is gegaan.

Het is van belang dat u medewerkers en/of vrijwilligers erkenning geeft (zie ook hoofdstuk 4.3, Vrijwilligers werven, behouden en bedanken). Een goede leider weet dat er zonder hun inzet weinig tot niets gebeurt en waardeert hen daar dan ook om. Enerzijds kan daarom van leiders worden verwacht dat zij aangekaarte problemen ook daadwerkelijk oppakken. Invloed hebben binnen de organisatie om zaken daadwerkelijk te veranderen – ook hogerop – is dan van belang. Ook betekent dit dat communicatie zeer belangrijk is. Overdracht van de juiste informatie die vrijwilligers of medewerkers nodig hebben is essentieel. Van een leider kan worden verwacht dat hij veel weet, hierover goed weet te communiceren en daadwerkelijk doet wat hij toezegt. Als laatste verwachten mensen waardering voor hun inspanningen. Dat kan een feestje zijn, maar ook een schouderklopje of een motiverend gesprek.

Samengevat verwacht men dat een leider zelfredzaamheid en zelfrespect vergroot in plaats van ondermijnt. Een leider zou dus moeten kunnen regelen en organiseren, maar moet ook neutraal zijn en betrouwbaar ogen.


Voor uzelf als leider kunt u de volgende tips over leiderschap in acht nemen.


Bekijk hier de geraadpleegde bronnen.