De manager versus de leider

Een manager is vooral gericht op systemen en de verkleining van risico’s. De manager wordt dan ook vaak gezien als een rationele doener. Hij wil zaken voor elkaar krijgen en probeert dat met zo weinig mogelijk risico’s te realiseren. Een manager is taakgericht. Een leider werkt eerder inspirerend en enthousiasmerend, en is ook bereid risico’s te nemen. Hij is meer gericht op de mensen dan op de systemen.

Uiteraard is zo’n tweedeling nooit absoluut; er bestaan inspirerende managers en systeemgerichte leiders. Maar in organisaties waarin het kapitaal vooral uit mensen bestaat, of die bestaan bij de gratie van vrijwilligers, is een inspirerende en motiverende leider van groot belang.