​Goed leiderschap

Goed leiderschap is van grote toegevoegde waarde voor uw organisatie, want leiders kunnen invloed hebben op zowel individuele als organisatorische resultaten. Daarom draagt leiderschap bij aan de cultuur van de organisatie. Cultuur kan binnen een organisatie opgevat worden als de wijze waarop men met elkaar omgaat. Leiderschap gaat dan over hoe de leidinggevenden, in dit geval de bestuurders, omgaan met de medewerkers en of vrijwilligers. Die omgang is zowel verbaal als non-verbaal. Zulke gedragingen hebben invloed op anderen. Weet u als leider te inspireren door uw uitspraken en gedrag, dan is de kans groot dat u anderen motiveert om uw visie te volgen en actief te blijven binnen uw organisatie.