ANBI-status aanvragen met terugwerkende kracht

In de volgende gevallen kunt u een ANBI-status aanvragen met terugwerkende kracht:

  • De organisatie bestond al op 1 januari van het kalenderjaar waarin zij een aanvraag doet om aangewezen te worden als ANBI. Vanaf die datum voldeed de organisatie aan de eisen voor een ANBI. De organisatie kan dan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari van dat kalenderjaar aangewezen worden als ANBI.
  • De organisatie doet een aanvraag om aangewezen te worden als ANBI binnen een jaar na de datum van oprichting. Vanaf die datum voldeed de organisatie aan de eisen voor een ANBI. De organisatie kan dan met terugwerkende kracht vanaf de datum van oprichting worden aangewezen als ANBI.
  • De organisatie is via uiterste wil (de inhoud van een testament) opgericht.