Behoeftetest bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Behoeftetest bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Hoe hoog schat u voor uw bestuur het risico binnen uw vereniging in, op een schaal van 1 tot 5?
heel laag = 1 tot heel hoog = 5

In hoeverre zijn uw preventieve maatregelen in orde, op een schaal van 1 tot 5?
zeer goed = 1 tot zwaar onvoldoende = 5

-> De uitkomsten van deze twee vragen telt u bij elkaar op en vormen uitkomst A.

Geef vervolgens bij elk van de onderstaande mogelijke redenen om de verzekering af te sluiten uw eigen waardering op een schaal van 1 tot 5:
heel erg mee eens = 1 tot absoluut niet mee eens = 5

a. Ik vind dat de vereniging voor haar bestuurders ook het geringste persoonlijke risico zoveel mogelijk moet uitsluiten. De werkzaamheden van het bestuur worden op vrijwillige basis verricht ten behoeve van de vereniging en het is een legitieme gedachte dat de vereniging dan ook zoveel mogelijk de risico’s op zich moet nemen, al zijn deze nog zo klein.

b. De vereniging zelf alsmede de financiële belangen zijn dermate groot dat het besturen van mijn vereniging complex is, met daardoor een verhoogd risico op fouten tijdens de uitvoering van mijn bestuurswerkzaamheden.

c. Als een bestuurder aansprakelijk wordt gesteld voorziet de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering in de noodzakelijke juridische bijstand.
Ik vind het belangrijk dat ik mij met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering kan indekken tegen het risico dat er een juridische procedure tegen mij wordt aangespannen.

Tel de drie cijfers bij elkaar op tot uitkomst B.

Trek vervolgens uitkomst B af van uitkomst A.

De conclusies:

- Negatieve score: indicatie dat de verzekering voor u niet nodig is.

- Score 0-3: indicatie dat de verzekering voor u een lage prioriteit heeft.

- Score 4-7: indicatie dat de verzekering voor u wenselijk is.