Tips om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen

Tips om bestuurdersaansprakelijkheid te voorkomen:

1. Controleer of de statuten in een notariƫle akte zijn vastgelegd. Controleer ook de inschrijving in het handelsregister en houd deze actueel.

2. Raadpleeg uw statuten en reglementen bij belangrijke besluiten. (Welk orgaan is bevoegd om een besluit te nemen?)

3. Maak duidelijke taak- en functiebeschrijvingen voor de bestuursleden. (Taakverdelingen binnen het bestuur kunnen bijdragen aan bewijsvoering inzake het ontbreken van verwijtbaarheid bij een bepaalde bestuurder.)

4. Let op de vertegenwoordigingsbevoegdheid bij het aangaan van overeenkomsten. (Veelal berust de bevoegdheid statutair bij twee bestuursleden gezamenlijk.)

5. Leg afspraken met derden altijd schriftelijk vast en laat u daarbij juridisch ondersteunen.

6. Maak notulen van vergaderingen met een besluitenlijst en actielijst en controleer deze in de volgende vergadering.

7. Laat u adviseren over belangrijke (beleids-)beslissingen met grote financiƫle gevolgen (adviescommissie, externe deskundigen).

8. Onderneem meteen actie binnen het bestuur als u meent dat een van uw medebestuursleden steken laat vallen.