Tips en tricks voor het gebruik van Twitter

 • Gebruik beeldmateriaal
  Het kan niet vaak genoeg gezegd: gebruik van beeldmateriaal levert meer aandacht op. Als mens hebben we een relatief kort geheugen en afbeeldingen of bewegende beelden blijven langer hangen dan platte tekst. Ruim 50% van de tweets met een afbeelding wordt geopend ten opzichte van bijna 30% van de tweets zonder beeld. Een bijkomend voordeel van een op Twitter geplaatste film is dat u een lang verhaal in een korte momentopname kunt vertellen.
 • Gebruik be├»nvloeders
  Het is altijd goed om fans en ambassadeurs te hebben op social media. In gesprekken over sociale strategie komt het woord ambassadeur (of fan of promotor) snel naar voren. Analyseer in uw branche of er groepen of mensen zijn die op basis van aantallen volgers en traffic in aanmerking komen als beïnvloeder. Enkele tips voor het benaderen van deze mensen of groepen:
  - start het gesprek zelf, en wees daarbij genereus en aardig
  - retweet hun berichten
  - deel hun berichten
  - plaats berichten waarvan u weet dat hun volgers ze goed en leuk vinden
 • Gebruik content opnieuw
  Vaak is content die reeds is geplaatst opnieuw te gebruiken. Daar zijn we vaak terughoudend in, maar hoe groot is de kans dat iemand alle content gezien en gelezen heeft? Daarnaast storen we ons niet aan een herhaling. Het is dus mogelijk om content die goed is ontvangen te hergebruiken:
  - retweet een ouder bericht (dat goede resultaten heeft gehad)
  - vertaal de content in een infographic
  - vertaal de content in een slidesharepresentatie
  - update de content met actuele data en retweet deze
  - maak een top 10 van de beste tweets van het afgelopen jaar en herplaats die
 • Gebruik een twittercard
  In een gewoon bericht kunt u 280 karakters plaatsen. Met een twittercard kunt u meer richting geven aan het doorverwijzen naar de website en het koppelen aan afbeeldingen. Tegelijk kunt u meer dan 280 karakters gebruiken, waardoor u de tekst kunt preciseren.
 • Schenk aandacht aan de verwijzing naar je website
  Voor het vermelden van alleen de website heeft u geen twittercard nodig. Met een duidelijke verwijzing komt u al heel ver:
  - opvallende stellingen die de aandacht trekken
  - opvallende statistieken waarvan het vervolg op de website staat
  - vraag om een retweet door anderen
  - nodig uit voor een download
 • Vraag om terugkoppeling
  Meer beweging krijgt u door het uitlokken van reacties. We zijn als mens op zoek naar sturing. Vragen om terugkoppeling leidt dus tot groter succes dan niets vragen:
  - gebruik open vragen in een onderzoek
  - vraag om feedback bij een nieuwe dienst
  - vraag om inhoud