Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden

De SMART-methode

Voor het formuleren van een doelstelling is het van groot belang dat u goed zicht heeft op de kenmerken van uw organisatie. Om de doelstelling van uw organisatie te formuleren is de SMART-methode zeer geschikt:

Specifiek
Een doelstelling moet exact aangeven wat er bereikt moet worden. Vragen die u kunt stellen bij het bepalen van het specifieke doel zijn:

  • Wie is er bij het doel betrokken?
  • Wat willen we precies bereiken?
  • Waar willen we iets bereiken?
  • Wanneer willen we dat bereiken?
  • Wat zijn de voorwaarden en beperkingen?
  • Waarom willen we dit doel bereiken?

Tussen resultaten en doelen bestaat onderscheid. Als u bijvoorbeeld zegt: ‘De organisatie wil iedereen helpen in project X’, is dat een resultaat, geen doel. Doelen om dat resultaat te bereiken kunnen zijn: ‘We willen een start maken met fondsenwerving’, of: ‘We willen fondsenwerving inzetten’.
Dit doel kan bovendien nog specifieker gemaakt worden: ‘We willen online fondsenwerving inzetten om 10% meer financiële middelen binnen te halen voor project X‘. Dit is heel concreet!

Meetbaar
U wilt fondsen werven om meer financiële middelen te verkrijgen voor project X. Goed!
Hoever wilt u gaan?
Hoe ziet gemeten succes eruit?
Hoe weet u dat u op weg bent uw doel te bereiken?
U zult uw doel dus moeten opsplitsen in meetbare onderdelen.

Acceptabel
Is het doel bereikbaar? Bij deze stap gaat u na of het doel voor de organisatie acceptabel is. Er wordt een afweging gemaakt tussen de inspanning die de verwezenlijking van het doel zal kosten en de andere inspanningen en verplichtingen van de stichting.
Als er gebrek is aan tijd, geld of talent om het gestelde doel te bereiken, is de kans klein dat u het doel bereikt. Het is wel mogelijk om langetermijndoelen op te stellen door de tussenstappen verstandig te plannen en een tijdskader aan te geven om ze uit te voeren.

Realistisch
Is het realistisch voor de organisatie om het gestelde doel te bereiken? Is fondsenwerving de beste oplossing voor project X? U, als bestuur, beslist of het gestelde doel realistisch is voor de organisatie en of de capaciteiten om het doel te bereiken aanwezig zijn. Als er voldoende draagvlak is gecreëerd en de betrokkenen willen zich helemaal inzetten om het doel te bereiken, is het realistisch.

Tijdgebonden
Zorg voor een goed schema voor de verschillende stadia van uw doel. Als dit ontbreekt, heeft u niets om naartoe te werken. Hoe specifieker het schema, hoe motiverender en hoe makkelijker het zal zijn om het gestelde doel te behalen. Bedenk ook wat u zult doen als het plan uitloopt; houd de tijdslijn flexibel en realistisch.