Tips and tricks voor het gebruik van Twitter

 • Gebruik beeldmateriaal
  Het kan niet vaak genoeg gezegd worden. Het gebruiken van beeldmateriaal levert meer aandacht op. Als mens hebben we een relatief kort geheugen en afbeeldingen of bewegend beeld blijft langer hangen dan platte tekst. Ruim 50% van de tweets met een afbeelding wordt geopend ten opzichte van bijna 30% van de tweets zonder beeld. Een bijkomend voordeel van een film plaatsen op Twitter is dat je een lang verhaal in een korte momentopname kunt vertellen.
 • Gebruik beïnvloeders
  Het is altijd goed om fans en ambassadeurs te hebben op social media, Wanneer er wordt gesproken over sociale strategie dan komt het woord ambassadeur (of fan of promotor) snel naar voren. Analyseer in jouw branche of er groepen of mensen zijn die op basis van aantallen volgers en traffic in aanmerking komen als beïnvloeder. Op het moment dat je de mogelijke beïnvloeders hebt kun je beginnen met het benaderen van deze mensen of groepen. Paar tips:
  - start het gesprek zelf, wees genereus en aardig
  - retweet berichten van hen
  - deel berichten
  - plaats berichten waarvan je weet dat de volgers van hen het goed en leuk vinden
 • Gebruik content opnieuw
  Vaak is content die wordt geplaatst opnieuw te gebruiken. Daar zijn we vaak terughoudend in, echter hoe groot is de kans dat iemand alle content gezien en gelezen heeft. Daarnaast storen we ons niet aan een herhaling. Het is dus mogelijk om content die goed is ontvangen te hergebruiken:
  - retweet een ouder bericht (dat dan wel goede resultaten heeft gehad)
  - vertaal de content in een infographic
  - vertaal de content in een slideshare presentatie
  - update de content met actuele data en retweet
  - maak een top 10 van de beste tweets van afgelopen jaar en herplaats die
 • Gebruik een twittercard
  In een gewoon bericht kun je 140 karakters plaatsen. Met een twittercard kun je meer richting geven aan het doorverwijzen naar de website en het koppelen aan afbeeldingen. Tegelijk is het aantal karakters meer dan 140 waardoor je de tekst kunt aangeven.
 • Schenk aandacht aan de verwijzing naar je website
  Voor het vermelden van de website alleen heb je geen twittercard nodig. Met een duidelijke verwijzing kom je al heel ver:
  - opvallende stellingen trekken de aandacht
  - opvallende statistieken waarvan het vervolg op de website staat
  - vraag om de retweet door anderen
  - nodig uit voor een download
 • Vraag om terugkoppeling
  Meer beweging krijg je door het uitlokken van reacties. We zijn als mens zoekend naar sturing. Dus mensen vragen om terugkoppeling leidt tot groter succes dan niets vragen:
  - gebruik open vragen in een onderzoek
  - vraag om feedback bij een nieuwe dienst
  - vraag om inhoud