Tips en tricks voor meer succes bij crowdfunding

 • What’s in it for me?
  Deze staat met stip op 1 als het gaat om de FAQ's bij potentiële donateurs. Goed om een helder antwoord op deze vraag te hebben.
 • Werken aan bekendheid
  Wees u bewust van de naamsbekendheid die u opbouwt tijdens uw zoektocht naar investeerders. Anticipeer hierop en zorg ervoor dat u uw netwerk bestendigt en uitbouwt; dit kan weer leiden tot aanvullende investeringen. Daarnaast zal uit dit traject blijken of er een markt is voor uw project.
 • Beloof niet te veel
  Doe een risicoanalyse op beloningen, oftewel op hetgeen u tegenover de investering zet! Zodra mensen vanuit een extrinsieke motivatie meedoen, ontstaat het risico van overjustification. Vrij vertaald: als het accent te nadrukkelijk ligt op de beloning, bestaat de kans op vermindering van betrokkenheid van de donateur. Deze zal op den duur proberen de beloning met een zo klein mogelijk bedrag te verkrijgen. Mensen verliezen de intrinsieke motivatie en dat kan uiteindelijk een minder gunstig effect hebben op de donaties. Laat u echter niet ontmoedigen: er zijn wel degelijk goede argumenten om met beloningen te werken. De groep die verwacht geen geld te hebben voor een donatie, het nut er nog niet van inziet, kan hiermee immers overgehaald worden. Het gaat tenslotte niet om een eenzijdige gift; laten we zeggen dat het hier gaat om het betere ruilen! Tevens worden donaties voor projecten via crowdfundingplatforms pas echt van kracht als het project voor 100% gefinancierd is; daarmee is het risico voor de donateur nihil. Dit is vaak dan ook het duwtje in de rug voor diegene die dat nodig had.
 • De strategische agenda
  Denk na over uw doel! Is de werving wat u betreft uitsluitend een financieel verhaal? Of is het de bedoeling dat de donateurs ook daadwerkelijk betrokken raken bij het project zelf? In het eerste geval is het aan te bevelen voornamelijk energie te steken in enkele grotere sponsoren. Bedenk hoeveel tijd en energie u wil steken in de crowdfunding, breng het huidige en te bereiken netwerk in beeld en denk na over de tegenprestaties; dit zijn de bouwstenen van uw plan!